Srilanka Muslims Weligama Orgin


Ibrahim Lebbe Marikar (Mukaddam) - Family #35

 

1 Ibrahim Lebbe Marikar (Mukaddam)

 

...2 Omar Lebbe Marikar (Mukaddam) Gallbokka – Weligama, Sri Lanka

.......3 Wahab Naina Marrikar (Mukaddam)

...........4 Meera Lebbe Marikar (Mukaddam)

...............5 Omar Lebbe Marrkar (Mukaddam)

...................6 Syed Meera Lebbe (Mukaddam) (Galbokka) d: between 1815 & 1836

.......................7 Sheikh Sulaiman Lebbe (Mukaddam) (Galbokka)

...........................8 Mariam Beebee Sulaiman Lebbe + Abdullah Sahib Bawa

...........................8 Hawwa Umma Sulaiman Lebbe + Yusoof

...........................8 Kaiju Umma Sulaiman Lebbe

...........................8 Syed Moustafa Notaris Hajiar Sulaiman Lebbe (Mathicham)

...............................9 Fathuma Natchiar Syed Mustafa Notaris + Mahmud Naina-Marikar Mathicham (34)

...................................10 Mahmud Naina-Marikar Shihabudeen Marikar + Vakila Muhammad Abubakr (Gem Merchant)

....................................... .11 Muhammad Fathihu Shihabudeen (Shroff)

.........................................11 Muhammad Sabith Marikar Shihabudeen (CGR)

.........................................11 Bishrudeen Shihabudeen

.........................................11 Lutufudeen Shihabudeen

.........................................11 Sithy Marhama Shihabudeen

...................................10 Mahmud Naina-Marikar Salahudeen Proctor SC + Zulaikha Mudaliyar Mahmud

.........................................11 Azeema Salahudeen + Sulaiman Hashim (30)

...............................................12 Zeeniya Hashim + Muhammad Frouze Saheed     

.....................................................13 Bathool Saheed       

.....................................................13 Shameema Saheed 

...............................................12 Muhammad Azeemudeen Hashim           

...............................................12 Muhammad Izhar Hashim         

...............................................12 Rehana Hashim

*****************10 *2nd Spouse of Mahmud Naina-Marikar Salahideen: + Ummu Salma Cader

.........................................11 Guzeeda Salahudeen + Abdul Jabbar (Principal GMMS Trincomalee)

...................................10 Mahmud Naina-Marikar Jalaludeen Alim + Shifa Umma Mahmood

.........................................11 Luthfia Jalaludeen + Ramiz (Accountant, Air Force)

.........................................11 Virdhiya Jalaludeen + Haleel (Inspector of Schools)

.........................................11 Hamdiya Jalaludeen (Not Married)

.........................................11 Fathima Jalaludeen + Hanzeer (As/Reg, Ayurvedic Dept, University of Colombo)

...................................10 Mahmud Naina-Marikar Liya-Ud-Deen Alim + Shafa Umma Dawood Marikar

.........................................11 Jawfer Lita-Ud-Deen + Lareefa Rasheed

.........................................11 Mihlariya Liya-Ud-Deen + Nasrullah

*****************10 *2nd Spouse of Mahmud Naina-Marikar Liya-Ud-Deen Alim: + Rahmath Umma Dawood Marikar

.........................................11 Ameen Liya-Ud-Deen + Farida Assen Kuthdoos (Puttalam)

.........................................11 Ma’mun Liya-Ud-Deen + Nazeeha Muhammad Fulail

.........................................11 Matheen Liya-Ud-Deen

.........................................11 Mazeena Liya-Ud-Deen + Dr. Cassim (UK)

...................................10 Badiuddin Mahmud + Shums-Un-Nahar Falaloon Marikar (Puttalam (Twice Minister of Education, Minister of Broadcasting, Minister of Health & Minister of Housing, Principal - Gampola Zahira College)

.........................................11 Kaamila + A.A. Latiff (son of Assen Kuthdoos of Puttalam)

...............................................12 Farhana Latiff

...............................................12 Nusrath Latiff

...............................................12 Aman Latiff

...............................................12 Famin Latiff

...............................................12 Shahdana Latiff

...............................................12 Azam Latiff

*****************10 *2nd Spouse of Badiuddin Mahmud: + Fathima Khanam Habibur Rahman Khan (New Delhi)

.........................................11 Dr. Kamal-Ud-Din Irshaard Mahmud + Dr. Kareema Wallrodt

...............................................12 Djameela Mahmud

...............................................12 Nabil Mahmud

.........................................11 Jamal-Ud-Din Thariq Mahmud Msc Hons. Agriculture

.........................................11 Vaseema Mahmud + Ismail Osman

...............................................12 Kauser Osman

.........................................11 Nusreth Mahmud

...................................10 Afeerath Umma Mahmud Naina-Marikar + Cassim Hadjiar (Grandson of Hajiar Appa)

.........................................11 Sufiya Umma Cassim + Shahbdeen Hajiar

...............................................12 Marzook Shahbdeen

...............................................12 Maftoon Shahbdeen

...............................................12 Mathloob Shahbdeen

...............................................12 Marikar Shahbdeen

.........................................11 Jistiya Cassim + Shahabdeen Hajiar

...............................................12 Irfan Shahabdeen

...............................................12 Marjan Shahbdeen

.........................................11 Vaseela Cassim + Zackariya Alim (Matara)

...............................................12 Yehiya Zackariya

.........................................11 Zubaida Cassim + Nazim Hajiar

...................................10 Fatheelath Umma Mahmud Naina-Marikar + Buhari Alim Sahib

.........................................11 Fathima Zahara Buhari + Mukthar (Teacher)

...............................................12 Durrah Sameeha Mukthar + Ubaidullah

…………………………………13 Dilshad Ahmed + Dr. Fathima Muinira Ismail

…………………………………….14 Nafisa Noor Ahmed

…………………………………….14 Tahani Yasmina Ahmed

…………………………………….14 Zahra Akida Ahmed

…………………………………13 Riyaz Ahamed + Rizna Ahamed

………………………………....13 Fathimah Uzmillah + Fayaz Thaha

…………………………………….14 Mohamed Imad

……………………….……………14 Fathima Nuha

………….…………………………14 Fathima Raidha

………………………………12 Fahima + Lareef

…………………………………13 Fathima Rifka + Mohamed Harees

…………………………………….14 Fathima Hasna

………………………….…………14 Fathima Rushda

…………………..……………..13 Fathima Ishka + Mohamed Arshard

…….………………………………14 Fathima Asma

………………….…………………14 Nabeel Hassan

……………………………….12 Khaneeha + Mohamed Azad

…………………………………..13 Mohamed Irfan + Nadira Cader

......................................................13 Mohamed Shifan

…….………….…………….12 Akram + Shifaya

…………………………………..13 Minha

…………………………………..13 Nadia

……………………………….12 Mohamed Liyaqath + Nazreen

…………………………………..13 Fathima Ilma +

…………………………………..13 Mohamed Javid 

............................................11 Fathima Sa’ada Buhari + Muhammad Ya’coob

.................................................12 Mumtaz Ya’coob + M.R.M. Hussain

…………………………………..13 Shiraz Mikdhar + Shaeenaz Madanay

……………………………………..14 Shazfa

…………………………………..13 Maznavi Hussain

…………………………………..13 Zanfar Hussain

.................................................12 Yusuf Ya’coob + Jawza Mashoor

…………………………………..13  Yusmir Yusuf

……………………..

……..……………………..11 Saeed Ahamed (Not Married)

…..………………………..11 Fathima Bathool + Mohamed Saideen

………………………………12 Fathima Rifath + Mohamed Marzook 2716836

………………………………….13 Fathima Rima

………………………………….13 Mohamed Rimaz + Nazreen

............................................11 Abdul Bari Buhari + Inul Riyaya

.................................................12 Rihana Abdul Bari (2912733)

.................................................12 Fazail Abdul Bari

…..………………………..11 Mohamed Shafeek (not Married)

............................................11 Fathima Afeefa Buhari + Osman (Galle)

.................................................12 Zia Osman

............................................11 Fathima Naleefa Buhari + Ajmal

.................................................12 Zeenath Ajmal

............................................11 Rafeek Buhari + Sithy Noor

.................................................12 Arshad Rafeek (0924363)

........................................10 Rafiyah Umma Mahmud Naina-Marikar + Ismail (Engineering Supervisor)

…………………………….(No Children) 

......................................9 Muthu Natchiya Syed Moustafa Notaris Hajiar

………………………….10 Mohamed Ibrahim + Muhairath Ummah

……………………………..11 Mohamed Murthala  + Abida (1st Spouse)

…………………………………12 Munaf

……………………………..11 Mohamed Murthala + Aminah Ummah (2nd Spouse)

…………………………………12 Aynu shifa + Abdul Rasheed Mashoor

…………………………………….13 Ahamed Ajzal + Murshida

………………………………………..14 Hakeema

…………………………………….13 Ahamed Akmal + Farveen

………………………………………..14 Imad

…………………………………….13 Kamil + Fathima Safira (1st Spouse)

………………………………………..14 Abdul

…………………………………….13 Kamil + Nazha (2nd Spouse)

………………………………………..14 Aleema

…………………………………….13 Myshookiya + Nazurdeen

………………………..………………14 Naashra

………………………………………..14 Irshad

………………………………………..14 Riyaz

……………………………………...13 Sakeel = Rababa

……………………………………...13 Anzal + Nazrath

…………………………………………14 Younus

………………………………………13 Rizliya + Hisham

……………………………………12 Mohamed Izzadeen (not Married)

……………………………………12 Fathima Aroosiya (not Married)

……………………………………12 Mohamed Mohideen +

……………………………………….13 Shakoora

……………………………………….13 Afeef

……………………………………….13 Hajara

…………………………………….12 Aynul Muhaira + Aboobucker

……………………………………….13 Mohamed Aslam

……………………………………….13 Ahamed Hijaz

………………………………….11 Mohamed Mustafa + Zahara

……………………………………..12 Shuhaib + Deena

………………………………….11 Mohamed Mukthafa + Zahara

……………………………………..12 Aroos

……………………………………..12 Naseeha + Faizal

…………………………………………13 Nafla

…………………………………………13 Fazla

……………………………………...12 Son

………………………………………12 daughter

………………………………………12 daughter

………………………………………12 Abdul Haleem

……………………………………11 Mohmaed Sadiq (Abdur Saboor) + Fathima

……………………………………….12 Madhiya + Abdul Kayoom

…………………………………………..13

…………………………………………..13

…………………………………………..13

…………………………………….11 Izzadeen (died young)

…………………………………….11 Mohamed (died young)

…………………………………….11 Mohamed Nehuman + Khadija

………………………………………..12 Mohamed Afham

………………………………………..12 Aslamiya

……………………………………..11 Muthunatchiya + Sanoosi

………………………………………...12 Kareema + Hamza Lafir

…………………………………………….13 Ishra

…………………………………………12 Razeema + Jalal Mohideen

…………………………………………….13 Fathima Annoori

......................................9 Ahmed Naina-Marikar Syed Moustafa Notaris Hajiar

.....................10 Yaqeenat (Lagainad) Umma  (late) and Mahdoom Marikkar (late)

.........................11 Fathumma Noor (d2011?) and Muhammed Mathichcham (late)

..............................12 Muhammed Iqbal (late) and Khairiyah (Panadura)

……………………......………….13 Rinoza and Faham (Galle)

……………………………......……...14 Nihmat (Dehiwala)

………………………......…………...14 Mohamed (Dehiwala)

……………………….....……….13 Rifaat (Rinad) (Panadura)

...............................12 Farida (d2008?) and Nalim (d 2010?)

...............................12 Warda and Wadood (late) (Galle)

……………………......………….13 Faham and Rinoza (Galle) - see above

…………………………......….….13 Rizly (Jee) and Sausana (Dehiwala)

...............................12 Muhammed Iflal and Zareena (Weligama)

……………………….....………...13 Shabil and Afra (Colombo) W-6/2/2013

…………………….....………..….13 Shameema and Murshid (Weligama)

………………………......…….……...14 Dheema (Sept/2009)

…………………….....……..…….13 Shumail

……………………….....…..…….13 Shaham

……………………….......……….13 Shanaaz

.............................12 Muhammed Ismath and Rizna (Galle)

…………………………......….….13 Shariq and Sharmila (Colombo)

………………………......…….….13 Zimar

...............................12 Firdous and Mohammed Iyas (Dehiwala)

…………………….......………….13 Shaza Ahmed and Ulfa

…………………......………………...14 Hamdhi (B Mar2009)

…………………......………………...14 Yazeed (B )

………………….....…………..….13 Sausana and Rizly

…………………….....………..….13 Raunaka and Mueez (Dubai)

..............................12 Muhammed Nuzhath and Amal (Kolonnawa)

……………………....…………….13 Thaimi

……………………..……………….13 Imaan

...............................12 Muhammed Nushath and Noorul Azha (Dubai)

……………………..…………….….13 Tahani and Insaf (W 01/01/2012)

……………………...……………….13 Inam

………………………………...…….13 Taahera

 

.......................11 Dr. Mahdoom Marikkar Muhammad (late) and Alaviya (Australia)

.............................. 12 Minha and Azme Sheriff (UK/Saudi)

…………………………………..….13 Jumana

………………………………..…….13 Amani

………………………………..…….13 Mahdi

...............................12 Mahil Muhammed and Amal (Australia)

……………………………………….13 Aziza

…………………………………..….13 Ridhwan

…………………………………..….13 Zaina

...............................12 Shara Amna Muhammed (Australia)

 

.........................11 Mahdoom Marikkar Fathumma Baila (late) and Ex Hamim

 

.........................11 Mahdoom Marikkar Fathumma Jiffriya and Abdul Haqq (late) (Matara)

..............................12 Muhammed Lafeer and Harida (Colombo-6)

…………………………………..….13 Zaufaran and Salma (UK)

…………………………………………..14 Sara (B Nov’07)

…………………………………………..14 Hajara (Apr’10)

……………………………….…….13 Sifara and Nabhan (Wellawatte)

………………………………………...14 Najaaz (Sept 2004)

………………………………………...14 Najid (Sept 2011)

..............................12 Muhammed Bishrul Haffy and Zainab (Galle)

……………………………………….13 Nuzli (1985)

……………………………………….13 Firaz (1987)

……………………………………….13 Zulfa (1989)  and Hilal (W Dec 28, 2013)

……………………………………….13 Zumra (1991)

..............................12 Dr. Fazlul Azmy (late) and Mareena (Kiribathgoda)

……………………………………….13 Shafna (1986) and Ahmed Hanees (W 2009)

…………………………………………...14 Sumaiya (Sept 2010)

………………………………..…….13 Rimaz (B1990)

………………………………..…….13 Rishaq (1995)

..............................12 Noorul Jaiza (1959) (+ EX- Shafi ) (Matara)

..............................12 Noorul Jaiza (May 1959) second marriage and Ukail (Matara)

…………………………………….13 Noorul Inthija (Apr 1990)

…………………………………….13 Noorul Imala (Jul 1993)

 

........................11 Mahdoom Marikkar Fathumma Misriya and Muhammed Lebbe Marikkar Muhammed Jabir (d) (Borella)

.............................12 Fathima Nazeeha and (+ late Gazzaly, d1975?) (Dehiwala)

............................12 Fathima Nazeeha (1956?) and Sattar (Dehiwala)

............................12 Muhammed Un-Najah (b1958, d2002?) and Midha (Dehiwala)

…………………………………….13 Maeen Ahmed

…………………………………….13 Lubna

…………………………………….13 Amna

...........................12 Nijla and Mulaffar (d2001?) (Borella)

………………………………….13 Rowzana and Faiz (Dubai)

…………………………………………14 Faiha

…………………………………………14 Abdallah

……………………………….….13 Imara and Waseem (d2012) Borella

………………………………………14 Zaid

………………………………….13 Lamana (Qatar)

........................12 Muhammed Zakir and Shihara (Dehiwala)

………………………………….13 Ruqaiya

………………………………….13 Sumaiyah

………………………………….13 Fathima

………………………………….13 Yusuf

 

................11 Dr. Mahdoom Marikkar Muhammad Yehiya (bNov1931) and Noorlia (b1942) (Ratmalana)

.........................12 Risham (b18Mar1962) and Azra (b1971) (Canada)

………………………………….13 Rayhaan (b1994)

………………………………….13 Nadine (b1998)

........................12 Roshme (b22Sept1963) and Azeez (b1958) (Canada)

………………………………….13 Lina (b1986)

………………………………….13 Tariq (b1994)

........................12 Riza (b16Oct1964) and Rukhsana (b1970) (UK)

………………………………….13 Azim (b1995)

........................12 Zufni (bAug1967) and EX: Prof. Yajni (USA)

………………………………….13 Madhri (b2002)

………………………………….13 Rahul (b2007)

 

.............11 Mahdoom Marikkar Fathumma Zuhuriya and Muhammed Lebbe Marikkar Muhammed Salahudeen (d1988) (Kapuwatte, Weligama)

.......................12 Dr. Mohamed Iffaaz (b28Nov 1958) and Fathima Ferial (b22Oct) (USA) (w 08July89)

……………………..………….13 Muhammed Atif (b19Sept 1993)

……………………………..….13 Amani (b27Mar 1997)

......................12 Mohamed Miyaz and late Zikra (Weligama)

………………………………….13 Shazin

………………………………….13 Salma

......................12 Miyaz and Safina (Panadura – second spouse-W 14 May 2014)

......................12 Mohamed Mafaaz and Fathima (Kolonnawa)

……………………………….13 Akif

……………………………….13 Asli

.....................12 Shihama and Faizar (Kapuwatte, Weligama)

……………………………….13 Ulfath

……………………………….13 Bilal

……………………………….13 Saabith

.....................12 Shimala and Zuhri (Dehiwala)

…………………………….….13 Samra

…………………….………….13 Yaqeena

…………………….………….13 Umair Cassim

 

...............11 Dr. Mahdoom Marikkar Muhammad Zackariya and (+ ex Bette) (UK

.......................12 Sacha Alexandra and Helena (UK)

..................................13 Xerxes Richard Zackariya (pronounced "Zersees") (Sept’10),

..................................13 Ella Aurora Zackariya (2012?)

.......................12 Claudia Chantel and Steven (Belgium)

...................................13 Seraphina Kariya Dau (Jan’09)?

................11 Dr. Mahdoom Marikkar Muhammad Zackariya second marriage (?) and Helena (UK)........................................10 Muhammad Sadakatullah Ahmed

............................................11 Fathima Kamaliya Sadakatullah + Azeez Hadjiar

............................................11 Muhammad Kamil Hajiar Sadakatullah

.................................................12 Saadinas Muhammad Kamil

.................................................12 Rizwan Muhammad Kamil

.................................................12 Hashhasha Muhammad Kamil

............................................11 Muhammad Nizam Hajiar Sadakatullah

.................................................12 Ahmed Muhammad Nizam

.................................................12 Muhammad Muhammad Nizam

........................................10 Ummu Safia Ahmed + Muhuseen Hadjiar

…………………………….11 Mohamed

…………………………….11 Muhuseen Hadjiar Mohamed Shafeek + Sithy Masoona

………………………………..12 Ayn Nuha + Marfar

…………………………………...13 Ziham + Azmiya

………………………………………14 Zahri

………………………………..12 Midha + Masroor

…………………………………...13 Mohamed

…………………………………...13 Mazeeha

…………………………………...13 Shazan

………………………………..12 Nusha + Saleeth

…………………………………...13 Shanaz

…………………………………...13 Muaaz

…………………………………...13 Nazha

…………………………………...13 Mohamed

………………………………..12 Ashik + Shiyama

…………………………………...13 Ashfak Ahmed

…………………………………...13 Anfas Ahmed

………………………………..12 Alham + Faseena

…………………………………...13 Amri

…………………………………...13 Umar

………………………………..12 Ilham + Mazeera

…………………………………...13 Infa

…………………………………...13 Ishfa

………………………………..12 Afham

…………………………….11 Jowher + Sithy Fathima

………………………………..12 Zuha + Bishar Rahman

…………………………………...13 Fathima

…………………………………...13 Farsi Ahmed

………………………………...12 Zindha + Bishrul Hussain

…………………………………...13 Mohamed

…………………………………...13 Zilfa

…………………………………...13 Mufrih Ahamed

…………………………………...13 Zifra

…………………………………...13 Musfir Ahamed

…………………………………...13 Munfik Ahamed

………………………………..12 Azha + Nasir

…………………………………...13 Nasreen

…………………………………...13 Nafla

…………………………………...13 Nazqa

………………………………..12 Azmiya + Rizan

…………………………………...13 Shafna

…………………………………...13 Shafka

…………………………………...13 Yousuf

………………………………..12 Rizna + Rizni

………………………………..12 Mohamed + Zameela

………………………………..12 Mohamed Ali

………………………………..12 Riyas Ahmed

………………………………..12 Rifky Hussain

……………………………..11 Kawzer

……………………………..11 Mohamed

……………………………..11 Ismail + Fathima Athiyaba

………………………………...12 Mohamed Ismail Mohamed + Shahama

……………………………...…12 Ahmed Rila + Yesna

......................................................13 Amna Rila

………………………………...12 Sameeha + Muthahhar

……………………………………13 Zainab Muthahhar

………………………………...12 Najeeha + Zufer

……………………………………13 Amana Zufer

………………………………...12 Ruzni

……………………………..11 Fullail

……………………………..11 Mustafa + Kamaliya

………………………………...12 Simhana + Ilham

……………………………………13 Iska

……………………………………13 Isad

………………………………...12 Simah

………………………………...12 Mohamed

………………………………...12 Sifka

………………………………...12 Siyaf

……………………………..11 Anas + Nilamiya

…………………………………12 Rafhana + Zuffer

…………………………………12 Riksa

……………………………..11 Kowzer + Bishra

…………………………………12 Mohamed

…………………………………12 Ahamed

…………………………………12 Hamid

…………………………………12 Fathima + Muzni

…………………………………12 Sumaiya

…………………………………12 Rashid

……………………………..11 Nuskiya + Razeen

…………………………………12 Razana + Ali Mohamed

…………………………………….13 Asma

…………………………………….13 Abdur Rahman

…………………………………….13 Aasiya

…………………………………….13 Ammar

…………………………………….13 Maryam

…………………………………….13 Zainab

…………………………………….13 Hassen

…………………………………….13 Yehiya

…………………………………12 Rizana + Nizar

…………………………………….13 Ibrahim

…………………………………….13 Salma

…………………………………….13 Shafiya

…………………………………….13 Sarah

…………………………………….13 Mohamed

………………………………….12 Rizwana + Mohideen

……………………………………..13 Hafsa

……………………………………..13 Hajara

……………………………………..13 Abbas

………………………………….12 Razna + Zakir Hussain

…………………………………….13 Abdullah

…………………………………….13 Habeeb

........................................10 Athaullah Alim Ahmed

............................................11 Athaur Rahman Athaullah

.................................................12 Fathima Rushda Athaur Rahman

.................................................12 Muhammad Arshad Athaur Rahman

.................................................12 Fathima Azra Athaur Rahman

.............................................11 Habibur Rahman Athaullah

..................................................12 Fathima Rishda Habib ur Rahman

..................................................12 Rashadi Muhammad Habib ur Rahman

.............................................11 Fathima Niyba Athaullah

.............................................11 Fathima Nazeema Athaullah

.............................................11 Fathima Nusra Athaullah

.............................................11 Failur Rahman Athaullah

........................................10 Dr. Nasrullah Ahmed

.............................................11 Basma Nasrullah

.............................................11 Shukra Nasrullah

........................................10 Muhammad Mihlar Ahmed

.............................................11 Muhammad Idris Mihlar

..................................................12 Fathima Simha Muhammad Idris

..................................................12 Muhammad Simsar Muhammad Idris

..................................................12 Fathima Sifra Muhammad Idris

..................................................12 Muhammad Mifraz Muhammad Idris

..............................................11 Sithy Hajara Mihlar

..............................................11 Muhammad Haroon Mihlar

...................................................12 Nuisar Muhammad Haroon

...................................................12 Hijaz Ahmed Muhammad Haroon

...............................................11 Muhammad Moosa Mihlar

...............................................11 Sithy Sarah Mihlar

...............................................11 Sithy Zulaiha Mihlar

...............................................11 Muhammad Eisa Mihlar

..........................................10 Fathima Ahmed + Zainulabdeen

………...……………………11 Mohamed Idroos + Sithy Hajara

…………………………………12 Musmiha + Mukkaram Moulavi

…………………………………….13 Minha

…………………………………….13 Munsidh

…………………………………….13 Mohamed

…………………………………12 Musmillah (died in Tsunami) + Azhar

…………………………………….13 Mohamed Asfar (died in Tsunami)

…………………………………….13 Anfaz

…………………………………….13 Amna

………………………………….12 Rafaha (died in Tsunami)

………………………………….12 Fazal + Rushda

………………………………11 Usman + Durrath

……………………….…………12 Infaz

…………………….……………12 Ikram

2nd sposue of Usman                                     + Baheeja

………………….………………12 Shukra + Ikmal

…………………………………….13 Ashfaq

…………………………………….13 Amna

…………………………………….13 Izna (died in Tsunami)

…………………………………….13 Ilfa

…….……………………………12 Faham (died)

….……………………………11 Ayoob + Muthiya

….……………………….………12 Rikaz + Fathima

….…………………….…………12 Rishan

….………………….……………12 Mohamed

….……………….………………12 Asma

….…………….…………………12 Abdul Basith

……………..…………………11 Abdul Mannan + Mubashara

….……….………………………12 Ahmed

….…….…………………………12 Wazeena + Mahir

…….……………………………….13 Hamnah

…..………………………………12 Rushdi

.….………………………………12 Shafni

….…….…………………………12 Shazeena

….….……………………………12 Fathima

….…………………………….11 Sithy Aneesa + Dr Ajmal Khan

...…………………………………12 Mohamed Ifham + Musifa

……………………………………….13 Ifrah

……………………………………….13 Ismail

……………………………………12 Mohamed Muzni + Fathima

……………………………………12 Mohamed

……………………………………12 Ahmed

……………………………………12 Siham

……………………………………12 Fathima Mazeena + Fouwzur Rahman

 

 ........................................9 Abdul Haq Mathicham Syed Moustafa Notaris Hajiar + Fathima Natchiya

..............................................10 Ummathiyah Abdul Haq + Abdul Khayoom

……………………………..….11 Lafir + Zahiya

…………………………….……...12 Abdul Khayoom + Madihiya

……………………………………….13 Abbas

…………………………………….…13 Ayesha

……………………………………….13 Sulaim

……………….…………………...12 Abdur Rahman + Nalira

……………………………………….13 Nadim

……………………………………….13 Nabil

………………..…………………..12 Athiyah + Iqbal (1st )

                                                                          + Akbar Khan (2nd)

…………………..………………..12  Rufaidah + Haleem Jiffrey

…………….…………………………13 Rifdiyah

…………………………….…………13 Rifdah

……………………….………………13 Ahmed Hussain

…………………………………….12 Inthikabiya + Akram Hameem

………………………………………..13  Arkam

………………………………………..13 Aboobucker

………………………………………..13 Asma

………………………………….….12 Ahamed + Wazna

……………………………………..12 Fazul Haq + Hiriziya

…..……………………………………13 Salam

……………………………………..12 Fathima + Ramee

……………………………………..12 Abdul + Rizana

…………………………..……………13 Renoza

……………………..…………………13 Mifthah

……………………………………..12 Zahida + Insaf

…………………………………..……13 Sumaiyah

……………………………………..12 Mohamed + Nazeela

..............................................10 Haji Shurafa Abdul Haq + Abdul Kayoom (2nd Marriage)

…………………………..…….11 Fathima + Mohamed

..............................12 Kiyas  + Zufra Zahir

......................................13 Mizha Kiyas

......................................13 Muhammad Kiyas

………………...……………...……12 Nizar + Nusra

…………………..…………………….13 Ifaz

……………..………………………….13 Ishma

………..……………………………….13 Nabeel

…..…………………………………….13 Nihad

………………… .……………...…12 Ghosiya + Hakkam

……………………………..………….13 Shazina

………………………..……………….13 Shaziya

…………………..…………………….13 Mohamed +Ishfa

.....................................14 Luqman

……………..………………………….13 Shazna

………..……………………………….13 Ahamed Firaz

…….…………..……..........12 Haris + Sareeha Hussain

………………………...............13 Safeer Ahmed Haris

……………………………...........13 Ziya Hussain Haris

………………………….............13 Younoos Haris

………………………………………...13 Mohamed Haris

………………………………..……….13 Basim Haris

.............................12 Ibrahim + Mifrila Uvais

……………………………… …..……13 Ishfa Ibrahim + Mohamed

……………………………  .…………13 Izna Ibrahim

………………………..………………13 Fathima Ibrahim

…………………………..……………13 Muhammad Ibrahim

……………...…… ………………..12 Husniya + D.B. Mohamed

………………………………..………13 Shimra

………………………………………..13 Ifra

………………………………………..13 Safiya

………………………………………..13 Ahamed Yousuf

…………………….…………….…12  Mohamed Hussain + Fathima Hazimah

………………….…………….……….13 Mohamed Hashram

……………….…………….………….13 Fathima Hishma

...............................12 Mubashara + Arshad Zahir

...................................13 Ishra Arshad

...................................13 Ilma Arshad

...............................12 Mufariha + Muhammad Uvais

………….………………..……………13 Sarah Muhammad

………..…………………………….12 Mukkaribba + Noordeen

 …….……………………………….12 Mohamed Shafy + Fathima Zikra

……….………………………..……….13 Khadeeja

...................................13 Shurafa

...................................13 Shafa

...................................13 Sama

…….…………………………….11 Luthufiya +Muhammad Hussain Aboobuker (ex UC member, Weligama)

……..…………………….........12 Azeema Hussain + Nilam

………………………………................13 Shazeena Nilam + Fayaz

............................................14 Aaliya Fayaz

…………………………………………13 Zameela Nilam + Fawaz

..........................................14 Zaid

………………………………..........13 Ameena Nilam

………………………………..........13 Habeeb Nilam

..................................13 Nabeel Nilam

………………………….......12 Hakeema Hussain + Muhammad

………………….......................13 Yasna Muhammad + Ahmad Rila

.................................................14 Amna Rila

………………………………................13 Hasna Muhammad

………………………………................13 Shihma Muhammad

…………………….………….….…12 Azahim Hussain + Nazliya

………………………………..…..……13 Shihab Azahim

…………………………….….…..……13 Shabeeb Azahim

………………………….…..….………13 Shabeena

.............................12 Miftha Hussain + Nuzha

…………………….…………...………13 Shameer

………………….…….............12 Sareeha Hussain + Haris

…………………… …................13 Safeer Ahmed Haris

………………… ……................13 Ziya Hussain Haris

……………… ……….................13 Younus Haris

…………………………………………13 Mohamed Haris

…………… …………………….……..13 Basim Haris

………… ……………………..........12 Nazeeha Hussain + Abdul Cader

……………….………………...………13 Mohammed Ismir Abdul Cader

…………….………………………...…13 Al'aa Abdul Cader

………….………………………...……13 Nuha Abdul Cader

…………….………………………...…13 Adil Abdul Cader (deceased)

………….……………………..……12 Shafeeka Hussain + Zacky Mawahib

……….………………………...………13 Zainy Zacky

…….……………………………...……13 Zainab Zacky

...........................................................12 Miflal Hussain + Ziana

………………….……………….……..13 Mohamed Shaham

..................................12 Muhammad Hussain + Shimra

.....................................13 Hussain

...........................................................12 Shameeha Hussain + Rizly

………………….…………………..….13. Hajarah

...........................................................12 Latheefa Hussain + Fayaj ur Rahman

…………….…………………….11 Zahir + Noorul Kareema Aboobuker

...........................................................12 Areela Zahir + Hidayathullah (Proctor)

...........................................................12 Zufra Zahir + Kiyas (Moulavi)

................................................................13 Mizha Kiyas

................................................................13 Muhammad Kiyas

...........................................................12 Mufsiha Zahir + Shuhaib

...........................................................12 Amjad Zahir + Nasriya

...........................................................12 Arshad Zahir + Mubashara

................................................................13 Ishra Arshad

................................................................13 Ilma Arshad

...........................................................12 Asyad Zahir + Nazeela

................................................................13 Azra Asyad

................................................................13 Ashfak Asyad

……………..…………………………..13. Azma Asyad

…………..………………………..……13 Ashrah Asyad

………………………………………12 Ahmed Zahir + Razana

………………………………………….13 Rimas Ahmed

………………………………………….13 Rifak Hussain Ahmed

………………………………………….13 Habeeb Ahmed

............................................................12 Zikra Zahir + Miyas

………..…………………………….….13 Shazin Ahamed Miyas

……..……………………………..……13 Salma Miyas

............................................................12 Arfad Zahir + Nushthi

.................................................................13 Aqeel Arfad

.................................................................13 Amhar Arfad

............................................................12 Shifaya Zahir + Azeer

.................................................................13 Abdul Azeez Azeer

...................................................10 Sithy Khadija Abdul Haq + Sheikh Farhan Alim

........................................................11 Muhammad Hafil Sheikh Farhan Alim (Master) + Faiza Muhammad Yaseen

............................................................12 Fathima Nusra Muhammad Hafil + Muhammad Nizar

…………………….……………………13 Ifaz

…………………….……………………13 Ishma

……………………….…………………13 Nabeel

………………………….………………13 Nihad

............................................................12 Muhammad Muhammad Hafil + Umico (Japanese)

………………………………….………13 Iyra

............................................................12 Fathima Ziyana Muhammad Hafil + Naseem

………………………………………….13 Mohamed

…………………………………….……13 Mishka

……………………………………….…13 Mariam

............................................................12 Fathima Muhammad Hafil + Mafaz

……………………………………….…13 Aakif

………………………………………….13 Asliy

............................................................12 Ahamed Muhammad Hafil

............................................................12 Fathima Zikra Muhammad Hafil + Rizwan

………………………………………….13 Rashid

............................................................12 Ahmed Hussain Muhammad Hafil

........................................................11 Muhammad Nalir Sheikh Farhan (Master) + Sithy Nooriya

............................................................12 Dr. Muhammad Munlir Muhammad Nalir

............................................................12 Fathima Munha Muhammad Nalir + Kamil

............................................................12 Fathima Muhla Muhammad Nalir + Isthikam

............................................................12 Fathima Musna Muhammad Nalir + Wasif

............................................................12 Muhammad Munsih Muhammad Nalir

........................................................11 Moulavi Muhammad Alim Sheikh Farhan + Fathima Fakhariya

............................................................12 Ahamed Muhammed

........................................................11 [12]Muhammad Bakir Alim Sheikh Farhan+[13] Noorul Hakeema Zubair Lebbe

............................................................12 [14] Fathima Latheefa Muhammad Bakir + Mohamed Iflah

............................................................12 [15] Fathima Muhammad Bakir

............................................................12 [16] Muhammad Muhammad Bakir

............................................................12 [17] Fathima Naseefa Muhammad Bakir

........................................................11 Fathima Nalariya Sheikh Farhan

........................................................11 Fathima Nooriya Sheikh Farhan

....................................................10 Muhammad Hussain Abdul Haq + Aminah Ummah

……………………………..……..11 Hadiyah + Mohamed Khaleel

………………………………………12 Fathima Hazimah + Mohamed Hussain

………………………………………….13 Mohamed Hashram

………………………………………….13 Fathima Hishma

……………………………..……..11 Fathima Mustakeema + Zul Kamal Sharif

………………………….……………12 Fathima Shafniya + Nasrul Islam

………………………………………….13 Fathima Amrah

………………………………………….13 Mohamed Adeeb

…………………..…………………...12 Fathima Shahama + Mohamed Imran

……………….………………………12 Mohamed Sharaz

…………….…………………………12 Fathima Shazna

……………………………………..11 Abdur Rahman (died in infancy)

..........................................................11 Abdur Raheem + Fathima Wazna

..............................................................12 Aslam Jiffrey

……………….……………………….12 Fathima Azra

…………….………………………….12 Ahmed

..........................................................11 Fathima Naleefa + Ahamed Lareef (Mifhamy)

..............................................................12 Fathima Yasna

..............................................................12 Fathima Rifna

…………………….………………….12 Mohamed rumaiz

………………….…………………….12 Fathima Razna

……………………………………..11 Mohamed Abdullah + Noor Murshida

…………….………………………….12 Mohamed Ihaz

…………….………………………….12 Fathima Irfa

..........................................................11 Abdul Haq Muhammad Hussain + Fathima Rislin

……………..…………………………12 Fathima Rusaifa

……………..…………………………12 Fathima Rukaiya

..........................................................11 Fathima Bhaheeja + Mohamed Waseel

………………..………………………12 Mohamed Ashfaq

……………..…………………………12 Mohamed Infaq

…………..……………………………12 Fathima Hasna

..........................................................11 Muhammad Arham Muhammad Hussain + Noor Zakiya

……………..…………………………12 Irfath Hussain

……………………..…………………12 Mohamed Amjad

.....................................................10 [6] Muhammad Waffa Abdul Haq + [7] Badrunnissa

.....................................................10 Sithy Naima Abdul Haq + Muhammad Fakhir Alim

………………………………….....11 Fakriyah + Mohamed Alim

……………………………………..…12 Ahamed

………………………………….....11 Azhar + Sithy Naseeha

……………………………..…………12 Mohamed

………………………………..………12 Kamil

…………………………………..……12 Nafha + Fasmy

…………………………………….…….13 Ayesha Hamra

………………………………..............12 Nafla + Ashhar

………………………………..…...11 Sabir

………………………………….…11 Zuhuriya + Musaif

…………………………………….…12 Musfir + Shasana

……………………………………….….13 Rukaiya

…………………………………….…12 Munsif

…………………………………….…12 Museef

…………………………….………11 Kaniya + Nasih

……………………………………….12 Mohamed Nifal

……………………………………….12 Fathima

…………………………………….11 Fakheeha + Saeed

………………………………………..12 Suada + Nasran

…………………………………………..13 Nusfi Ahamed

…………………………………………..13 Shafra Saliha

………………………………………..12 Sahiya

………………………………………..12 Rushda + Nasik

……………………………………….….13 Mohamed

………………………………………...12 Infas Hussain

……………………………………..11 Maflool + Rismiya

…………………………………………12 Mimtha

…………………………………………12 Minha

…………………………………………12 Fathima

……………………………………...11 Thahir + Naleera

…………………………………………12 Rafi

…………………………………………12 Fathima Farha

……………………………………...11 Najiya + Kuddos

……………………………………........12 Safra

…………………………………………12 Safna

..................................................9 Abdul Haq Mathicham Syed Moustafa Notaris Hajiar + Fathima Natchiya (2nd Spouse)

......................................................10 Sithy Muneera Abdul Haq + Sirajudeen

…………………………...…………11 Mohamed Fathima + Thahir

 

……………………….…..…………11 Mohamed + Fasmiya

…………………………..……………..12 Dil Firaz Muhammad + Nusfa

………………………………………… ...13 Sakina Dil Firaz

.............................................13 Hikma Dil Firaz

.............................................13 Hazik Dil Firaz

………………………………………....12 Farnida Muhammad + Ibrahim Mowjood

…………………………….…………...13 Luqman Ibrahim

……………………………………………13 Maryam siddiqa Ibrahim

…………………………………………12 Hafsa Muhammad + Amhar

............................................13 Almaz Amhar

............................................13 Aleena Amhar

............................................13 Aaliya Amhar

............................................13 Mohamed Ali Amhar

…………………………………..……..12 Omar Muhammad + Aaqila

…………………………………....…11 Amina +

 

 

………………………………………11 Abdullah +

 

 

………………………………………11 Ayesha +

 

 

........................................................10 Zainambu Abdul Haq + Thajudeen

……………………………………….11 Badurdeen + Noor Shafiya

........................................................10 Mihilar Hajiar Abdul Haq + Sithy Ummu Kulthoom Mustafa Lebbe

.............................................................11 Sithy Faseeha + Aboobucker Moulavi

…………………………….…………….12 Muntaka Hassan

……………………………………….….12 Fathima Nuskiya  + Rifai Hafis

…………………………………….………..13 Abdur Rahman

……………………………………….……..13 Ammar

…………………………………….………..13 Arkan

………………………………….……….12 Fathima Saleema

…………………………….…………….12 Fathima Nafeesa

…………………………………….…….12 Ahamed Yousuf

.............................................................11 Kaleelur Rahman Mihlar + Zohara

………………………………….……….12 Safeeul Hakku

……………………………….………….12 Hafsa

…………………………….…………….12 Riyaul Hakku

…………………………………….…….12 Ramla

…………………………………….…….12 Hajara

........................................................10 Abu Thalibu Abdul Haq

........................................................10 Sithy A’aliya Abdul Haq

........................................................10 Muhammad Mashood Abdul Haq

............................................................11 Ummu Khairiya Mashood

............................................................11 Muhammad Nizam Mashood

................................................................12 Fathima Jasrika Muhammad Nizam

................................................................12 Fathima Nazliha Muhammad Nizam

................................................................12 Fathima Usmina Muhammad Nizam

................................................................12 Fathima Shiraza Muhammad Nizam

...........................................................11 Najmudeen Mashood

...........................................................11 Muhammad Kamil Mashood

...........................................................11 Muhammad Naseem Mashood

...........................................................11 Mustapha Hussain Mashood

...........................................................11 Muftia Mashood

...........................................................11 Muhammad Naleef Mashood

...........................................................11 Muhammad Musith Mashood

...........................................................11 Muhammad Aleemdeen Mashood

...........................................................11 Muhammad Shamsi Mashood

...........................................................11 Fathima Sharmila Mashood

 

 …...............................................9 Muhammad Abdul Qadir Syed Moustafa Notaris Hajiar + Safrah Umma

......................................................10 Dhurrathul Baila Abdul Qadir + Muhammad Idroos

...........................................................11 [7] Badrunnissa Idroos + [6] Muhammad Waffa Abdul Haq

...........................................................11 Najumunnissa Idroos + Muhammad Yehiya

…………………………………...…….12 Zagrool Yehiya + Rukshana

…………………………………...…….12 Lamiya Yehiya + Nizam

…………………………………...………..13 Nijla Nizam (Family died in Tsunami 26/12/2004)

…………………………………...…….12 Fasmiya Yehiya +Muhammad Sirajudeen

…………………………………...………..13 Dil Firaz Muhammad + Nusfa

………………………………………………..14 Sakina Dil Firaz

................................................14 Hikmah Dil Firaz

.................................................14 Hazik Dil Firaz

…………………………………...………..13 Farnida Muhammad + Ibrahim Mowjood

…………………………………...…………...14 Luqman Ibrahim

…………………………………....……………14 Maryam siddiqa Ibrahim

……………………………….……………13 Hafsa Muhammad + Amhar

..................................................14 Almaz Amhar

..................................................14 Aleena Amhar

..................................................14 Aaliya Amhar

..................................................14 Mohamed Ali Amhar

…………………………….………………13 Omar Muhammad + Aaqila

…………………………..……………..12 Hilmi Yehiya + Risviya

………………………………….…………13 Rishma Hilmi (Died in Tsunami 26/12/2004)

……………………………….……………13 Sarah Hilmi +Ashkar

…………………………….………………13 son

………………………….………………12 Azmi Yehiya +Shiyana

……………………….……………………13 Masla Azmi

…………………….……………………12 Jamiya Yehiya + Hizan

………………….…………………………13 Hizni

……………….……………………………13 Hiffaz

…………….………………………………13 Humaiz

………….…………………………………13 Hafiz

……….…………………………………12 Dafiya Yehiya + Rizwan

…….………………………………………13 Zainab Rizwan

.....................11 Shamsunnissa Idroos + Muhammad Hafeel Aboobaker (56)

.................................12 Mufthaha Hafeel +Muhammad Wazeer

……………….…………................13 Wajdi Wazeer+Shifana

.....................................13 Hiba Wazeer+Erfan

........................................14 Saliha Eman Erfan

......................................13 Manal Wazeer + Azaam

......................................13 Naweed Wazeer + Ilma

......................................13 Ahamed Wazeer

..................................12 Mathliya Hafeel +Nilamudeen.

......................................13 Amani Nilamudeen + Azard

.................................12 [9] Muksith Hafeel + [8] Fathima Minsara Muhammad Haseeb.

......................................13 [10] Mirfath Muksith Hafeel + Ifaz Ahamed

......................................13 [11] Mu'taz Muksith Hafeel

..................................12 Museeda Hafeel + Muhammad.

......................................13 Ma’ali Muhammad

......................................13 Maaz Ali Muhammad

......................................13 Mahmood Ali Muhammad

……………………………………...…..….13 Mazla Muhammad

…………………………………......………13 Mazza Muhammad

.................................................................12 Muflil Hafeel + Fasliya

..………………………………….…...……13 Safiya Muflil

.................................................................12 Mushfika Hafeel + Husaindeen

……………………………………..………13 Himaz Husaindeen

…………………………………..…………13 Himza Husaindeen

………………………………..……………13 Hamza Husaindeen

.................................................................12 Muhammad Hafeel + Renoza

…………………………………...…...……13. Muneer Muhammad

…………………………………..…………13 Nuha Muhammad

......................................................................13 Althaf Muhammad

.................................................................12 Makama Hafeel (died in infancy)

.................................................................12 Marsad Hafeel + Fasla

……………………………………..………13 Hajarah Marsad

…………………………………..………    13 Jameela Marsad

………………………………..………...….13 Ayesha Marsad

......................................................................13 Zainab Marsad

.............................................................11 Abdul Aleem + Sithy Rukiya (1st Spouse)

2nd Spouse of Abdul Aleem + Fariha

………………………………………..…12 Zaheema

……………………………………….……..13

………………………………………..…12 Zafira + Muffasal

……………………………………….……..13

………………………………………..…12 Ilham (died few months after birth)

………………………………………..…12 Hycama +

……………………………………………..13

………………………………………..…12 Zumra +Fahim

……………………………………………..13

………………………………………..…12 Kawaz Ali

………………………………………..…12 Maaz Ali

………………………………………..…12 Hifsa

………………………………………..…12 Zuhula

………………………………………..…12 Makama(died at 18)

..............................................................11 Kafeel Master Abdul Qadir

……………………………………….….12 Masrif

……………………………………….….12 Musrifa

……………………………………….….12 Munsif

……………………………………….….12 Musharrif

..............................................................11 Hamid Aroos Abdul Qadir

.........................................................10 Barrathu Thakiya Abdul Qadir + Abdullah

…………………………………..……11 Faiza + Ishak

…………………………………..……11 Shameel + Zakia

…………………………………..……11 Shameela

…………………………………..……11 Bisthami

.........................................................10 Kurrathul Ayen Abdul Qadir + Thowfeek

.........................................................10 Ahmed Murtaza Abdul Qadir (Not Married)

 

..................................8 Syed Ismail Sulaiman Lebbe

........................................9 Muhammad Ibrahim Syed Ismail

..............................................10 Pathumuthu Muhammad Ibrahim

 

........................................9 Zainul Abdeen Syed Ismail

..............................................10 Muhammad Ibrahim Zainul Abdeen

....................................................11 Zainul Abdeen Muhammad Ibrahim

..........................................................12 Fathima Riza Zainul Abdeen

..........................................................12 Muhammad Ijzan Zainul Abdeen

..........................................................12 Muhammad Rizwan Zainul Abdeen

..........................................................12 Fathima Riasa Zainul Abdeen

..........................................................12 Fathima Rizwin Zainul Abdeen

..........................................................12 Abirath Razna Zainul Abdeen

..........................................................12 Muhammad Nasran Zainul Abdeen

....................................................11 Muhammad Yusuf Muhammad Ibrahim

..........................................................12 Muhammad Harris Muhammad Yusuf

..........................................................12 Muhammad Kamil Muhammad Yusuf

..........................................................12 Muhammad Shiham Muhammad Yusuf

..........................................................12 Fathima Jiffriya Muhammad Yusuf

....................................................11 Muhammed Ibrahim

..........................................................12 Fazal Jiffry Muhammad

....................................................11 Zahra Muhammad Ibrahim

....................................................11 Sahadiya Muhammad Ibrahim

....................................................11 Nabeesa Muhammad Ibrahim

....................................................11 Faseeha Muhammad Ibrahim

....................................................11 Sithy Noor Muhammad Ibrahim

..............................................10 Zahra Zainul Abdeen

..............................................10 Muhammad Buhairi Zainul Abdeen

 

........................................9 Isma Umma Syed Ismail

 

........................................9 Muhammad Lebbe Mathicham

..............................................10 Ummamadumma Muhammad Lebbe

..............................................10 Muhammad Salih Muhammad Lebbe

....................................................11 Muhammad Ismail Muhammad Salih

....................................................11 Muhammad Ismat Muhammad Salih

....................................................11 Fareeda Muhammad Salih

....................................................11 Fariha Muhammad Salih

....................................................11 Afhama Muhammad Salih

....................................................11 Rifdhiya Ismail Muhammad Salih

 

..................................8 Syed Aliyar Muhammad Hajiar Sulaiman Lebbe

........................................9 Sheikh Sulaiman Syed Aliyar

..............................................10 Jaria Sheikh Sulaiman

..............................................10 Ummu Zahra Sheikh Sulaiman

..............................................10 Pathumuthu Sheikh Sulaiman

 

........................................9 Muhammad Lebbe Marikar Syed Aliyar (Pariyari) + Amrath

...........................................10 Ahmed Mukthar Muhammad Lebbe Marikar +Fathima Zahara Buhari

.................................. .............11 Durrah Sameeha Mukthar + Ubaidullah

………………………………….12 Dilshad Ahamd + Dr. Fathima Muinira Ismail

…………….………..………………13 Nafisa Noor Ahmed

…………….……………………..…13 Tahani Yasmina Ahmed

…………….………..………………13 Zahara Akida Ahmed

…………………………………..12 Riyaz Ahamed + Rizna Ahamed

…………………………………..12 Fathimah Uzmillah + Fayaz Thaha

…………………………...…………13 Mohamed Imad

…………………...…………………13 Fathima Nuha

…………………………...…………13 Fathima Raidha

……………………………….11 Fahima + Lareef

…………………………………..12 Fathima Rifka + Mohamed Harees

…………...…………………………13 Fathima Hasna

……...………………………………13 Fathima Rushda

…………………………………..12 Fathima Ishka + Mohamed Arshard

………………………………...……13 Fathima Asma

………………………………...……13 Nabeel Hassan

……………………………….11 Khaneeha + Mohamed Azad

…………………………………..12 Mohamed Irfan + Nadira Cader

......................................................12 Mohamed Shifan

……………………………….11 Mohamed Liyaqath + Nazreen

…………………………………..12 Fathima Ilma +

…………………………………..12 Mohamed Javid 

.................................................11 Akram Ahmed Mukthar

......................................................12 Minha Akram

......................................................12 Nadia Akram

.................................................11 Liaqat Ahmed Mukthar

......................................................12 Ilya Liaqat

............................................10 Sithy Fathima Muhammad Lebbe Marikar + Zakariya Ansaib

……………………………….11 Yehiya

……………………….………11 Kareema

……………………………….11 Raheema

……………………………….11 Saheeda

............................................10 Muhammad Yaseen Muhammad Lebbe Marikar

.................................................11 Muhammad Kamil Muhammad Yaseen

.................................................11 Amina Muhammad Yaseen + Yehiya

………….……………………….12 Azha + Kamar

……….……………………………..13 Ashra

…….………………………………..13 Hafsa

.................................................11 Faiza Muhammad Yaseen + Muhammad Hafil

......................................................12 Fathima Nusra Muhammad Hafil + Muhammad Nizar

………….……………………..……13 Ifaz

……….………………………..……13 Ishma

…….…………………………..……13 Nabeel

….……………………………..……13 Nihad

......................................................12 Muhammad Muhammad Hafil + Umico (Japanese)

……….………………………..……13 Iyra

......................................................12 Fathima Ziyana Muhammad Hafil + Naseem

…….……………………………..…13 Mohamed

….………………………………..…13 Mishka

.…………………………………..…13 Mariam

......................................................12 Fathima Muhammad Hafil + Mafaz

…………………………….…..……13 Aakif

………………………….……..……13 Asliy

......................................................12 Ahamed Muhammad Hafil

......................................................12 Fathima Zikra Muhammad Hafil + Rizwan

………………………………..…….13 Rashid

......................................................12 Ahmed Hussain Muhammad Hafil

.................................................11 Sahiya Muhammad Yaseen

………………………………….12 Sharina + Jisthy

……………………………………..13 Atheek

……………………………………..13 Aneek

……………………………………..13 Jemeema

………………………………….12 Shabeeb + Haseena

………………………………….12 Shahama + Riyas

……………………………………..13 Akeel

………………………………….12 Shazana

………………………………….12 Shazwan

...........................................10 Khadija Muhammad Lebbe Marikar + Abu Talib

 

 

 

...........................................10 Rabiyathu Muhammad Lebbe Marikar

 

........................................9 Shaikh Junaid Syed Aliyar

..............................................10 Shaikh Junaid Shaikh Mahroof  + Ayn Naleefa Sharif

....................................................11 Shaikh Nasir Mauroof + Fathima Rizna Sideek (108) [First Marriage]

........................................................12 Yasir Nasir + Sheza Zainab Meelaud

........................................................12 Salmaan Nasir + Fathima Fazmina Sideek

........................................................12 Muhammad Nasir + Fawwazah Jainudeen

...............................................................................13. Huda Muhammad

...............................................................................13. Shaikh Yusuf Muhammad

........................................................12 Aasiya Nasir + Ahamed Ikram Kamal Abdul Nazeer

...............................................................................13. Majeed Ahamed Ikram

...............................................................................13. Maahir Ahamed Ikram

........................................................12 Shaikh Mauroof Ibraheem Nasir

....................................................11 Shaikh Nasir Mauroof + Khathoon Shareefa Mohammad Khaleel [Second Marriage]

........................................................12 Anas Nasir

........................................................12 Aslam Nasir 

........................................................12 Shaikh Ashraf Nasir

....................................................11 Fathima Marina Mauroof + Mohamed Mumtaz Ansar

........................................................12 Asma Ansar + Mohammed Nawab Amri Afzal

...............................................................................13.Ayesha Areej Amri Afzal

...............................................................................13. Amina Amri Afzal

........................................................12 Hafsa Ansar

........................................................12 Maryam Ansar

........................................................12 Fathima Ansar

..............................................10 Shaikh  Junaid  Shaikh Sulaiman + Sithy Zuhaira Thawfeek

....................................................11 Fathima Mazeera + Ahmed Shayan Junaid

........................................................12 Ahmed Aqeel

........................................................12 Aaliya

....................................................11 Shameela

..............................................10 Dhurrathul Baila + Muhamed (Ansaib)

...................................................11 Fathima Jazeera + Nuhman

........................................................12 Mohamed Fazal

........................................................12 Mohamed Faham

........................................................12 Mohamed Faizam

....................................................11 Sithy Fathima + Zarook

........................................................12 Inthisaar

........................................................12 Zawfara

........................................................12 Sithy Fathima

....................................................11 Muhammad Qaari + Noor Jannah

........................................................12 Simsar (Deceased)

........................................................12 Dilshaad

........................................................12 Althaf

........................................................12 Ziyama

........................................................12 Afzal

....................................................11 Surrathul Jailani + Jiffry

........................................................12 Ashar

........................................................12 Arshad

..............................................10 Milhan + Abdullah

....................................................11 Imthihaan + Zarook (2nd Marriage)

........................................................12 Inshath

........................................................12 Inaam

..............................................10 Shaafiya + Sideek

....................................................11 Naguib Sideek + Maahira Abu Saeed

........................................................12 Infaaz

........................................................12 Shafni

........................................................12 Yusuf

........................................................12 Adil

..............................................10  Zahrathul Maeeda + M.I.M. Abu Saeed

....................................................11 Maahira Abu Saeed + Naguib Sideek

........................................................12 Infaaz

........................................................12Shafni

........................................................12 Yusuf

........................................................12 Adil

....................................................11 Shaikh Zahraan Abu Saeed + Sherina Hussain

........................................................12 Shamir

........................................................12 Zahwa

....................................................11 Shaikh Azhaan + Hafsa

........................................................12 Malik

........................................................12 Murad

....................................................11 Fathima Maajida

..............................................10 Siththy Shafeeka + Mohamed Jabir Mohideen

....................................................11 Shafinaz Mohideen + M.H.M. Zuhair

........................................................12 Mohamed Azaaz

........................................................12 Daana

........................................................12 Mohamed Umar

....................................................11  Mohamed Haaris Mohideen + Fathima Asna Shaheed

........................................................12 Mohamed Amaan

........................................................12 Mohamed Imaad

........................................................12 Fathima Aneesha

....................................................11 Mohamed Huzail Mohideen + Fathima Munera Azeez

........................................................12 Muhammed Amri

........................................................12 Nuha

........................................................12 Ayaan

 

........................................9 Hameed Lebbe Marikar Syed Aliyar (Police Officer) + Jariath Ummah

..............................................10 Syed Rahmatullah Hameed Lebbe Marikar

....................................................11 Amina Syed Rahmatullah

....................................................11 Khoja Mohiuddin Syed Rahmatullah

..............................................10 Syed Aliyar Hameed Lebbe Marikar

.2nd Spouse of Hameed Lebbe Marrikar Syed aliay + Saadiya

..............................................10 Amina Umma Hameed Lebbe Marikar + Yehiya

....................................................11 Fathima

....................................................11 Khadija

....................................................11 Ayesha

....................................................11 Fathahiya + Zulfakar

....................................................11 Muhammad

....................................................11 Fareeda + Duseek

....................................................11 Yusmina Hanam

....................................................11 Saeeda Begum

..............................................10 Hawwa Hameed Lebbe Marikar + Nuhuman

....................................................11 [18] Fathima Zahra Muhammad Nuhman + [19] Thahir

..........................................................12 [20] Mubashara Thahir + [30] Abdul Mannan

..........................................................12 [21] Musharrafa Thahir + [31] Luthufurrahman Hameem

..........................................................12 [22] Nalar Thahir

..........................................................12 [23] Akil Thahir

..........................................................12 [24] Muthahhar Thahir

..........................................................12 [25] Nalim Thahir

..........................................................12 [26] Mutheeu Thahir

..........................................................12 [27] Muhammad Thahir

..........................................................12 [28] Adil Thahir

..........................................................12 [29] Museefa Thahir

....................................................11 [32] Omar Mihular Muhammad Nuhuman + [33] Farahana

..........................................................12 [34] Fathima Mufreeha Omar Mihular + [35] Muhammad Insaf

.................................................................13 [36] Fathima Isma Insaf

..........................................................12 [37] Muhammad Mureeh Omar Mihular

..........................................................12 [38] Muhammad Mueedhu Omar Mihular

..........................................................12 [39] Muhammad Muleef Omar Mihular

..........................................................12 [40] Muhammad Omar Mihular

..........................................................12 [41] Muhammad Mukeem Omar Mihular

....................................................11 Sheikh Sulaiman Haji

....................................................11 Sheikh Abdul Qadir + Jazeela

..............................................10 Sithy Fazeena Hameed Lebbe Marikar

....................................................11 Shamsiya (Zareena) +Ghouse Hadjar

..............................................10 Syed Aboobuker Hameed Lebbe Marikar (No Children)

..............................................10 Syed Omar Hameed Lebbe Marikar (No Children)

..............................................10 Sithy Sharifa Hameed Lebbe Marikar

..............................................10 Uduman Alim Hameed Lebbe Marikar + Fathima Ahmed Ismail

....................................................11 Fathur Rahman Uduman Alim + Ummul Hareer

..........................................................12 Hisnurr Rahman Fathur Rahman

..........................................................12 Minnathur Rahman Fathur Rahman

…………………………..…………12 Mohamed Fathur Rahman

……………………………………..12 Hamid Fathur Rahman

……………………..………………12 Ahamed Fathur Rahman

………………..……………………12 Fathima Fathur Rahman

....................................................11 Fathima Yumna Uduman Alim + A.J. Mohamed

..........................................................12 Fathima Yusra

..........................................................12 Fathima Sunha

..........................................................12 Ahmed

..........................................................12 Lia ur Rahman

....................................................11 Fathima Yusra Uduman Alim + Sajuddeen

..........................................................12 Fathima Misna

……………………………………..12 Mohamed

……………………………………..12 Mishfaq

....................................................11 Fathima Zohra Uduman Alim + Ameen

……………………………………..12 Fathima

……………………………………..12 Mohamed

……………………………………..12 Ahamed

……………………………………..12 Yusuf Hussain

....................................................11 Fathima Nuzha Uduman Alim + Mohamed Afham

……………………………………..12 Asma

……………………………………..12 Safir

....................................................11 Fathima Yameena Uduman Alim + Mohamed Lafar

……………………………………..12 Abdullah

……………………………………..12 Muna

....................................................11 Fowzul Rahman Uduman Alim + Mazeena

....................................................11 Fazlul Rahman Uduman Alim + Fahmida

…………………………………….12 Yunoos

…………………………………….12 Rashid

..............................................10 Pathumuthu Hameed Lebbe Marikar + Ne’mathullah

....................................................11 Muhammad Nilam Hajiar + Azeema

…..……………………..................12 Shazeena Nilam + Fayaz

...........................................................13 Aaliya Fayaz

…………..………………..............12 Zameela Nilam +Fawaz

…………………..……..................12 Ameena Nilam

……………………………............12 Habeeb Nilam

........................................................12 Nabeel Nilam

....................................................11 Sithy Mazaya + Sufiyan

…………………………………….12 Sifara + Mohamed Aakil Thahir

………………………………………..13 Naveed Aakil

………………………………………..13 Nuha Aakil

....................................................11 Saniya Begum + Ibrahim Abu Talib

…………………………………….12 Risla + Riyaz

………………………………………..13 Abdullah Riyaz

………………………………………..13 Ammar Ahmed riyaz

…………………………………….12 Rushna + Nuzair

………………………………………..13 Rahma Nuzair

…………………………………….12 Mohamed Ibrahim

…………………………………….12 Rushdi Ibrahim

…………………………………….12 Minna Ibrahim

....................................................11 Sithy Mazahira + Zainul Abdeen

…………………………………….12 Rushda + Nalim Thair

………………………………………..13 Ramza Nalim

……………………………………..12 Rufka Zainul Abdeen

……………………………………..12 Rahmi Zainul Abdeen

……………………………………..12 Jumana Zainul Abdeen

....................................................11 Muhammad Zakariya + Hamzia

……………………………………..12 Shizna Zakariya

……………………………………..12 Mohamed Zakariya

……………………………………..12 Shimas Zakariya

....................................................11 Muhabbat + Kanzul Fathhiya

……………………………………..12 Bassam Hussain Muhabbath

……………………………………..12  Basith Muhabbath

....................................................11 Fathima Zahra + Essa Mihular

……………………………………..12 Rikzi Essa

……………………………………..12 Rimas Essa

……………………………………..12 Isna Essa

....................................................11 Al Mashoor

..............................................10 Muhammad Hameed Lebbe Marikar (No Children)

..............................................10 Mariam Beebee Hameed Lebbe Marikar + Anees

....................................................11 Baariya Anees + Jiffrey

....................................................11 Baheeja Anees + Othman

....................................................11 Mukarram Alim Anees

....................................................11 Hamid Areel Anees (No Children)

 

........................................9 Nachiya Syed Aliyar

 

........................................9 Rahma Syed Aliyar + Abdur Rahman

………………………………10 Zakariya Ansaib + Sithy Fathima Muhammad Lebbe Marrikar

.....................................................11 Yehiya + Amina Muhammad Yaseen

………………………………….….12 Azha + Kamar

…………………………………….…..13 Ashra

………………………………………...13 Hafsa

………………………….………11 Kareema

………………………………….11 Raheema

………………………………….11 Saheeda

………………………………10 Nehmathullah + Pathumuthu Hameed Lebbe Marikar

.....................................................11 Muhammad Nilam Hajiar + Azeema

…..……………………....................12 Shazeena Nilam

…………..………………................12 Zameela Nilam

…………………..……....................12 Ameena Nilam

……………………………..............12 Habeeb Nilam

..........................................................12 Nabeel Nilam

....................................................11 Sithy Mazaya + Sufiyan

…………………………………….12 Sifara + Mohamed Aakil Thahir

………………………………………..13 Naveed Aakil

………………………………………..13 Nuha Aakil

....................................................11 Saniya Begum + Ibrahim Abu Talib

…………………………………….12 Risla + Riyaz

………………………………………..13 Abdullah Riyaz

………………………………………..13 Ammar Ahmed riyaz

…………………………………….12 Rushna + Nuzair

………………………………………..13 Rahma Nuzair

…………………………………….12 Mohamed Ibrahim

…………………………………….12 Rushdi Ibrahim

…………………………………….12 Minna Ibrahim

....................................................11 Sithy Mazahira + Zainul Abdeen

…………………………………….12 Rushda + Nalim Thair

………………………………………..13 Ramza Nalim

……………………………………..12 Rufka Zainul Abdeen

……………………………………..12 Rahmi Zainul Abdeen

……………………………………..12 Jumana Zainul Abdeen

....................................................11 Muhammad Zakariya + Hamzia

……………………………………..12 Shizna Zakariya

……………………………………..12 Mohamed Zakariya

……………………………………..12 Shimas Zakariya

....................................................11 Muhabbat + Kanzul Fathhiya

……………………………………..12 Bassam Hussain Muhabbath

……………………………………..12  Basith Muhabbath

....................................................11 Fathima Zahra + Essa Mihular

……………………………………..12 Rikzi Essa

……………………………………..12 Rimas Essa

……………………………………..12 Isna Essa

....................................................11 Al Mashoor

........................................9 Salha Syed Aliyar

 

..................................8 (daughter) Sulaiman Lebbe

........................................9 Abdul Careem (Aluthgama Post Master)

 

..................................8 Ummaththa Sulaiman Lebbe + Osman Lebbe

 

..................................8 Zainambu Natchiya Sulaiman Lebbe + Ahmed Lebbe (Shattam Pillai)

 

............................7 Ossan Sahibu (Kapuwatta)

..................................8 Muhammad Naina Marikar Ossan Sahibu

........................................9 Noohu Lebbe Mahallam Muhammad Naina-Marikar

............................................10 Abdul Rahman Noohu Lebbe

............................................10 Abdul Kuthdoos Noohu Lebbe

............................................10 Abdul Majeed Noohu Lebbe

............................................10 Muhammad Buhary Noohu Lebbe

............................................10 Muhammad Thassim Noohu Lebbe

............................................10 Nabeesa Noohu Lebbe

............................................10 Faleeha Noohu Lebbe

............................................10 Beebee Noohu Lebbe

............................................10 Rahmath Natchiya Noohu Lebbe

.................................................11 Fathima Fariya

.................................................11 Fathima Fahooja

.................................................11 Hameed Areef

.................................................11 Muhammad Mukarram

 

........................................9 Muhammad Aboobakr Muhammad Naina-Marikar

 

........................................9 Muhammad Uthman Muhammad Naina-Marikar

..............................................10 Jaufer Sadiq Muhammad Uthman

..............................................10 Ummu Rahma Muhammad Uthman

..............................................10 Amina Umma Muhammad Uthman

 

........................................9 Muhammad Lebbe Marikar Muhammad Naina-Marikar

..............................................10 Muhammad Maushoor Muhammad Lebbe Marikar

..............................................10 Khadija Muhammad Lebbe Marikar

..............................................10 Fathima Khira Muhammad Lebbe Marikar

..............................................10 Ummu Zuraikha Muhammad Lebbe Marikar

 

........................................9 Ummu Kulthu Natchia Muhammad Naina-Marikar

 

........................................9 Fathima Natchiya Muhammad Naina-Marikar

 

........................................9 Muhammad Ibrahim Muhammad Naina-Marikar

..............................................10 Muhammad Shareef Muhammad Ibrahim

..............................................10 Muhammad Maharoof Muhammad Ibrahim

..............................................10 Beebee Muhammad Ibrahim

..............................................10 Khadija Muhammad Ibrahim

..............................................10 Rahma Muhammad Ibrahim

 

..................................8 Assena Lebbe Marikar Ossan Sahibu

........................................9 Abdullah Sahibu Assena Lebbe Marikar (Matara)

..............................................10 Muhammad Aboobuker Haji Abdullah Sahibu

..............................................10 Muhammad Khalid Abdullah Sahibu

..............................................10 Muhammad Abdullah Sahibu

 

........................................9 Abdul Rahman Assena Lebbe Marikar

..............................................10 daughter

....................................................11 Beebee

..............................................10 daughter

....................................................11 Arifi

 

........................................9 Muhammad Ali Assena Lebbe Marikar

 

........................................9 Ahmed Assena Lebbe Marikar (Bachelor)

 

........................................9 Abdul Hameed Assena Lebbe Marikar (Kapuwatta)

..............................................10 Moulavi Mashoor Abdul Hameed

....................................................11 Muhammad Ramali Mashoor

....................................................11 Riyaya Mashoor

....................................................11 Raji Mashoor

....................................................11 Rizana Mashoor

..............................................10 Muhammad Shafeek Abdul Hameed

..............................................10 AriyathUmma Abdul Hameed

 

........................................9 Muhammad Ismail Assena Lebbe Marikar

 

........................................9 Haleema Umma Assena Lebbe Marikar

 

........................................9 Habeebathu Natchiya Assena Lebbe Marikar + Muhammad Hameem A.M (84, 143)

............................................10 Dastakeer Hameem + Naseema Akbar (84,85)

..................................................11 Sithy Zehra Dastakeer 1937 + Amir Arslan Sheriff 1927 JPUM Attorney-at-Law, ex City Coroner, Colombo (51)

........................................................12 Fathima Dinazade Sheriff + Afulal Salih         

..............................................................13 Sajjed Ali Aflal Salih      

..............................................................13 Sabir Afulal Salih            

..............................................................13 Sameera Afulal Salih     

..............................................................13 Sameeha Afulal Salih    

........................................................12 Sheherazade Sheriff + Farook Irfan (84,116) 

..............................................................13 Alia Irfan           + Mansoor

..............................................................13 Altaf Irfan        

..............................................................13 Aman Irfan      

........................................................12 Amar Azad Sheriff               

........................................................12 Farah Umareen Sheriff + Ifham Deen             

.............................................................13 Amir Deen

……………………………………….13  son

........................................................12 Ahmed Yousry Sheriff 6-Jun-1963 + Fathima Melina Sameer 4-Feb-1975 (20,10,13,30,40,46,60,70,90,93)

..............................................................13 Maria Admira Sheriff b:22-Sep-1994, Toronto, Canada

..............................................................13 Abdullah Yousry Sheriff b:25-Mar-1997, Riyadh, Saudi Arabia

...................................................11 Vazeer Dastakeer 1938 + Hamzathul Mahmooda Salih  

........................................................12 Bazul Ashab Vazeer + Fathima Nadia

……………………………………….13  (son)             

...................................................11 Marzoona Dastakeer + Ahmed Salie (236)          

........................................................12 Shaha Salie + Mohammed Nelufar

……………………………………….13  Raida Nelufar

……………………………………….13  Ijaz Nelufar

........................................................12 Noorul Habeeba Salie + Munir Akbar (84)

……………………………………….13  Dhaiyaan Akbar

……………………………………….13  Amani Akbar

……………………………………….13  Nardra Akbar

..................................................11 Naima Dastakeer + Ansari Mahmoud   

........................................................12 Azam Ansari + Name Not Known

........................................................12 Shamil Ansari + Name Not Known   

........................................................12 Dilshad Ansari       

........................................................12 Almaz Ansari

...................................................11 Fariha Dastakeer + Tilly (Rizly) Salie (236)

........................................................12 Faiq Salie + Sara

……………………………………….13  Sabeeha Salie

........................................................12 Imam Salie             + Inara Azeer

……………………………………….13  Abith Imam

........................................................12 Zacky Salie            

........................................................12 Nabil Salie              

...................................................11 Zakraf Dastakeer + Fazliya Marikar-Bawa (div) (62)       

*******************************11 *2nd spouse of Zakraf Dastakeer: + Shanaz Cader (80,10)

........................................................12 Azam Dastakeer   

...................................................11 Nizara Dastakeer + Faalil Siddeek

........................................................12  Shiham Siddeek

........................................................12  Shabeena Siddeek

........................................................12 Ishfa Siddeek

...................................................11 Noori Dastakeer + Rizvyi Saleem

...................................................11 Fareena Dastakeer + Azeez Nazeer       

...................................................11 Muhammad Feroze Dastakeer + Nazreen Akbar               

...................................................11 Faizal Dastakeer + Miss Salih

........................................................12 (daughter)               

...................................................11 Sharmila Dastakeer + Nazmy Salih       

........................................................12 Shiraz Salih             + Name Not Known

........................................................12 (daughter)               

........................................................12 (daughter)               

........................................................12 (son)        

...................................................11 Muhammad Fariq Ruzaik Dastakeer + Minza    

........................................................12 (son)

........................................................12 (son)

............................................10 Sithy Mashoora Hameem + Muhammad Sulaiman

..................................................11 Fathima Sulaiman + Muhammad (Dickwella)

..................................................11 Razeena Sulaiman + Jiffry Aziz (Colombo)

..................................................11 Sithy Jazeema Sulaiman + Izzeth Ajward (Matara)

..................................................11 Aroos Sulaiman + Baraka Marikar (Galle)

..................................................11 Jabir Sulaiman

..................................................11 Aroosiya Sulaiman + Anwer (Colombo)

............................................10 Ya’koob Hameem + Fathima Sa’ada (Matara/Weligama)

..................................................11 Mumthaz Ya’koob + Hussain (Ehaliyagoda)

..................................................11 Yousoof Ya’koob + Jowza Mashoor

............................................10 Sithy Fathima Hameem + Thahir A.R.M. (Alim, Matara)

..................................................11 Muhammad Khaleel Thahir + Mufliha Cader (Galle)

..................................................11 Faseeha Thahir + Nizam Mahmoud (Hambantota)

..................................................11 Fa’kiha Thahir + Ukail Kareem (Galle)

..................................................11 Muhammad Azzher Thahir + Riyaya Wadood (Weligama)

........................................................12 Aynul Waseekah Thahir

........................................................12 Aynul Nihara Thahir

........................................................12 Hamdiyah Thahir

..................................................11 Fariha Thahir + Shahul Hamid Salie (Galle)

..................................................11 Fahima Thahir + Fowzy Cader (Galle)

............................................10 Sithy Iyne Hameem + Muhammad Fulail

..................................................11 Fathima Nazeeha Fulail + Ma’moon Liyauddin

............................................10 Hussain Imam Hameem + Jazeemathul Naima Khalid (Weligama)

..................................................11 Rizwan Hussain + Fairooza Faleel (Weligama)

..................................................11 Raweena Hussain + Mahroof A.H.M. (Galle)

..................................................11 Isfahan Hussain

..................................................11 Zain Nahar Hussain

..................................................11 Zain Reza Hussain

..................................................11 Noori Hussain

..................................................11 son

..................................................11 son

..................................................11 son

..................................................11 son

............................................10 Muhammad Ali Jinnah Hameem d: 1944

............................................10 Fathima Misriya Hameem + Muhammad

..................................................11 Fathima Zeeniya Muhammad + Iqbal Amir

............................................10 Abdullah Ya’kooth + Mufthiya Sufiyan

..................................................11 Ashyer Ya’kooth

..................................................11 Shimla Ya’kooth

..................................................11 Mishka Ya’kooth

 

..................................8 Cassim Lebbe Marikar Ossan Sahibu

........................................9 Aboobakr Cassim Lebbe Marikar (Matara)

..............................................10 Proctor Buhary Aboobakr

 

........................................9 Ismail Lebbe Cassim Lebbe Marikar (Galle)

..............................................10 Muhammad Ismail Lebbe

..............................................10 Abdul Aziz Ismail Lebbe

..............................................10 Abdul Rahim Ismail Lebbe

..............................................10 Hafsa Umma Ismail Lebbe

 

..................................8 Durai Ossan Sahibu

 

..................................8 Muhammad Ossan Sahibu Ummu Kulthoom + Seyed Ahmed Lebbe Sulaiman Lebbe

 

..................................8 Hawwa Ossan Sahibu

 

.......................7 Omar Lebbe Mukaddam (Oddai Appa) + Nafeesa

...........................8 Ahmed Lebbe Omar Lebbe

.................................9 Nabeesa Umma Ahmed Lebbe

 

...........................8 Mahmoodu Lebbe Omar Lebbe (Gintota)

.................................9 Ahmed Abdullah Muhammad Lebbe

..............................................10 Muhammad Aqeel Ahmed Abdullah

..............................................10 Muhammad Magdhoom Ahmed Abdullah

..............................................10 Jan Marliya Ahmed Abdullah

..............................................10 Fathima Sameeha Ahmed Abdullah

..............................................10 Fathima Natchiya Ahmed Abdullah

..............................................10 Muhammad Ahmed Abdullah

..............................................10 Muhammad Shareef Ahmed Abdullah

 

.................................9 Aboobakr Muhammad Lebbe

 

...........................8 Cassim Lebbe Omar Lebbe

.................................9 Muhammad Samsudeen Cassim Lebbe

.................................9 Muhammad Saheed Cassim Lebbe

.................................9 Muhammad Khalidu Cassim Lebbe

.................................9 Fuwadu Umma Cassim Lebbe

.................................9 Amina Umma Cassim Lebbe

.................................9 Abeerath Umma Cassim Lebbe

 

...........................8 Tayyib Lebbe Omar Lebbe

................................9 Abdul Kuddoos Lebbe Tayyib Lebbe

..................................10 Muhammad Sideek Abdul Kuddoos

......................................11 Mahboob Hadjiar Muhammad Sideek + Sakhiya

...........................................12 Fathima Zareena Mahboob

...........................................12 Muhammad Shabeeb Mahboob

...........................................12 Fathima Shahama Mahboob

...........................................12 Fathima Shizana Mahboob

...........................................12 Muhammad Shazwan Mahboob

......................................11 Husnu Naara Muhammad Sideek

 

................................9 Mustafa Lebbe Tayyib Lebbe + (1st Spouse)

..................................10 Sithy Abdiya Mustafa Lebbe + Shaiban

......................................11 Faleela Shaiban + Mukthar A. Muhammd

………………………………12 Ahamed Aboobucker + Wameeka Falih

…………………………………..13 Ilma

…………………………………..13 Ishfa

…………………………………..13 Ahamed

………………………………12 Ahamed Umaz + Sanayo Shafi

…………………………………...13 Shakir Hussain

………………………………….. 13 Akram Hussain

…………………………………...13 Sadam Hussain

…………………………………...13 Fathima Safwana

……………………………….12 Ahamed Usman + Fareeda

……………………………………13 Farha

……………………………………13 Faseeha

……………………………………13 Fus-ha

……………………………….12 Zuhara + Kaleelurrahuman

……………………………………13 Safeeul Hakku

……………………………………13 Hafsa

……………………………………13 Riyaul Hakku

……………………………………13 Ramla

……………………………………13 Hajara

…………………………….…12 Zainambu + Usman Marrikar

……………………………………13 Musfira

……………………………………13 Musliha

……………………………………13 Mohamed

………………………………..12 Isha Zehra + Mohamed

……………………………………13 Asma

……………………………………13 Nusair Ahamed

……………………………………13 Fathima

……………………………………13 Amna

……………………………….12 Zulaikha + Uzzair

…………………………………...13 Hika

……………………………………13 Son

………………………………..12 Mukthar Ali

…………………………..11 Fahumiya (died)

......................................11 Ibrahim Shaiban + Noorul Raheema

………………………………12 Mohamed

………………………………12 Fahumiya

……………………………....12 Faleela

……………………………....12 Shaiban

……………………………....12 Ismail

......................................11 Mustafa Navas Shaiban + Safwathun Nisa (Gintota)

......................................11 Muhammad Shaiban + Noorul Sameeya

………………………………12 Fathima + Mohamed Murthaki

...................................................13 Ahmad Hussain Murthaki

……………………………....12 Ahamed

………………………………12 Sithina

......................................11 Inaam Shaiban + Sitthy Nasliha (Maggona)

………………………………12 Mushfika

………………………………12 Mushfik

...…………………………….12 Iysha Maknoona

………………………………12 Ijman

………………………………12 Daughter

......................................11 Zakrul Shaiban + Nafeeya

......................................11 Sheikh Abdul Cader Shaiban + Mouhiba

………………………………12 Fathima

………………………………12 Mohamed

………………………………12 Shuaib

………………………………12 Nuhuba

………………………………12 Najuba

......................................11 Hussain Zuhair Shaiban + Sithy Rifaya (Galle)

                                           (Hussain died in Tsunami)

………………………………12 Fathima

………………………………12 Hajara                                    

......................................11 Maznaviya  + Usman Marrikar

......................................11 Fathima Ummah Shaiban + Umar Hasheem

………………………………12 Mohamed

………………………………12 Nusfa + Azahim Marzook

………………………………12 Nusra

………………………………12 Ahamed Hussain

 

******************9 *2nd Spouse of Mustafa Lebbe Tayyib Lebbe: + Zahra

..................................10 Shakeenathul Marsiya Mustafa Lebbe + Nilabdeen Alim

.......................................11 Vazeera Nilabdeen Alim + Anas (Master)

……………………………….12 Zamma + Rila Moulavi

…………………………………..13 Zhua

…………………………………..13 Abul Rahuman

…………………………………..13 Asma

…………………………………..13 Imran

……………………………….12 Zulfa

.......................................11 Zaleeka Nilabdeen Alim + Hisham

……………………………….12 Mohamed Hassen Rila

……………………………….12 Musthafa Hassen

……………………………….12 Mukthafa Hassen

……………………………….12 Fathima Nazeeha

……………………………….12 Fathima Mizha

……………………………….12 Fathima Nuzha

……………………………….12 Fathuma Zehra

.......................................11 Zakiya Nilabdeen Alim + Razeen

………………………………..12 Mohamed Mahees

…..……………………………12 Fathima Mahasina

………………………………..12 Fathima Muzna

………………………………..12 Fathima Mazoona

………………………………..12 Fathima Mizna

………………………………..12 Fathima

.......................................11 Muhammad Nilabdeen + Virdiya

 ……………………………….12 Fathima Zikra + Mohamed Shafy

………………………………….13 Khadeeja

.....................................................13 Shurafah

………………………………12 Fathima Rikza

………………………………12 Rikzy Ahamed

………………………………12 Mohamed Ismath

………………………………12 Fathima Zimra

………………………………12 Ibrahim

………………………………12 Ahamed

………………………………12 Fathima

………………………………12 Ismail

………………………………12 Abdussalam

………………………………12 Abdullah

..................................10 Sithy Ummu Kulthoom Mustafa Lebbe + Mihlar

.......................................11 Sithy Faseeha + Aboobucker Moulavi

……………………………….12 Muntaka Hassan

……………………………….12 Fathima Nuskiya  + Rifai Hafis

…………………………………..13 Abdur Rahman

…………………………………..13 Ammar

…………………………………..13 Arkan

……………………………….12 Fathima Saleema

……………………………….12 Fathima Nafeesa

……………………………….12 Ahamed Yousuf

.......................................11 Kaleelur Rahman Mihlar + Zohara

……………………………….12 Safeeul Hakku

……………………………….12 Hafsa

……………………………….12 Riyaul Hakku

……………………………….12 Ramla

……………………………….12 Hajara

..................................10 Seyadu Umaru Mustafa Lebbe + Sithina Rukaiya

......................................11 Mustafa Nuhash +

………………………………12 Safiya

………………………………12 Sulaiman

………………………………12 Ibrahim

………………………………12 Fathima

………………………………12 Abdullah

......................................11 Mustafa Navavi Seyadu Umaru

......................................11 Mustafa Nasafi Seyadu Umaru

......................................11 Mustafa Safavi Seyadu Umaru

......................................11 Fathima Zahra Seyadu Umaru + A.W.M. Firdhous

............................................12 Amina Firdhous

............................................12 Abdullah Firdhous

......................................11 Fathima Nairoosa Seyadu Umaru

......................................11 Fathima Nufaisaa Seyadu Umaru

 

..................................10 Ismath Mustafa Lebbe

..................................10 Nafeesathul Misiriya Mustafa Lebbe

..................................10 Safiya Mustafa Lebbe

 

...............................9 Thajudeen Lebbe Tayyib Lebbe + Habeebun Naachiya

..................................10 Thajudeen Lebbe Muhammad + Sithy Inaya

......................................11 Munawar Muhammad + Hifla

......................................11 Muffallal Muhammad

......................................11 Majeediya Muhammad + Nalir

......................................11 Muhusina Muhammad + Muhseen

......................................11 Hamzia Muhammad + Zackariya

......................................11 Munzir Muhammad

..................................10 [43] Thajudeen Lebbe Saleem Hajiar + [42] Noorul Fathiha Zubair Lebbe

......................................11 [44] Muhammad Muheeth Saleem (Moulavi)

......................................11 [2] Fathima Munsiha Saleem + [1] Ya Muhammad Ahmed Jallaludeen

...........................................12 [3] Seemiya Ya Muhammad

......................................................13 Ramla

...........................................12 [4] Shazvi Ahmed Ya Muhammad

...........................................12 [5] Shazzan Ahmed Ya Muhammad

......................................11 [45] Muhammad Saleem

………………………………..12 [1] Asma Muhammad

………………………………..12 [2] Ahamed Muhammad

………………………………..12 [3] (Son)

.......................................11 [46] Husna Saleem + [47] Abdul Muiz

……………………….……….12 [1] Mazna Muiz

………………………………..12 [2] Mohamed Muiz

 ……………………………….12 [3] Ahamed Muiz

………………………………..12 [4] Fathima Zahara Muiz

………………………………..12 [5] Zuha Muiz

………………………………..12 [6] Sa’’ad Muiz

………………………………..12 [7] Abdur Rahman Muiz

.......................................11 [48] Ahmed Saleem

 

...............................9 Sheikh Farhan Alim Tayyib Lebbe + Sithy Khadeeja

..................................10 Muhammad Hafil Sheikh Farhan Alim (Master) + Faiza Muhammad Yaseen

.......................................11 Muhammad Muhammad Hafil

.......................................11 Ahamed Muhammad Hafil

.......................................11 Fathima Nusra Muhammad Hafil + Muhammad Nizar

.......................................11 Fathima Ziyana Muhammad Hafil + Naseem

.......................................11 Fathima Zikra Muhammad Hafil

.......................................11 Fathima Muhammad Hafil

.......................................11 Ahmed Hussain Muhammad Hafil

..................................10 Muhammad Nalir Sheikh Farhan (Master) + Sithy Nooriya

.......................................11 Muhammad Munlir Muhammad Nalir

.......................................11 Fathima Munha Muhammad Nalir

.......................................11 Fathima Muhla Muhammad Nalir

.......................................11 Fathima Musna Muhammad Nalir

.......................................11 Muhammad Munsih Muhammad Nalir

..................................10 Moulavi Muhammad Alim Sheikh Farhan + Fathima Fakhariya

.......................................11 Ahamed Muhammed

..................................10 [12]Muhammad Bakir Alim Sheikh Farhan+[13] Noorul Hakeema Zubair Lebbe

.......................................11 [14] Fathima Latheefa Muhammad Bakir

.......................................11 [15] Fathima Muhammad Bakir

.......................................11 [16] Muhammad Muhammad Bakir

.......................................11 [17] Fathima Naseefa Muhammad Bakir

..................................10 Fathima Nalariya Sheikh Farhan

..................................10 Fathima Nooriya Sheikh Farhan

 

................................9 Fathima Naachiya Tayyib Lebbe

..................................10 Fakeihdeen Alim + Mariam Beebi

………………………................…...11 Abdul Cader + Mufsiha

………………...................……………….12 Ifaz

………...................……………………….12 Infaz

……………...................………………….12 Mohamed

……………...................………………….12 Ishfaq

……………………................………11 Fakeeha + Ibahim

……………………….………….……….………….12 Mohamed +Sulaiha

................................................13 Sameeha 

…………………………………….………….….…12 Fathima +Fazeer

................................................13 Faaza

................................................13 Zaid

…………………………………….………….…….12 Ahmed

………………………………….………….……….12 Shihama + Aslam

................................................13 Aamina

................................................13 Azma

………………………………….………….……….12 Shyana+ Abdur Raheem

………………………………….………….……….12 Nasir

…………………………....11 Fouz + Munawwara

…………………………………………………….12 Amna+ Zafar

…………………………………………………….12 Firnas

…………………………………………………….12 Fowzar

…………………………….11 Mohamed + Mizra

……………………………………………………..12 Miras

…………………………………………………….12 Nisma

…………………………………………………….12 Rashdan

……………………………………………………..12 Thariq

…………………………………………………….12 Nusha

…………………………….11 Faheema + Ukkaz

…………………………………………………….12 Azra

…………………………………………………….12 Azka

…………………………………………………….12 Azam

……………………………..11 Bushra + Mumtaz

…………………………………………………….12 Abdul Basith

…………………………………………………….12 Basim

……………………………..11 Nusra + Rizan

…………………………………………………….12 Ayesha

…………………………………………………….12 Abdur Rahman

…………………………………………………….12 Abdullah

…………………………………………………….12 Ahmed

…………………………………………………….12 Maryam

...............10 Afeefa + Hashim

……………………………11 Sithina Fathima

………………………………..12 Rafaha

……………………………11 Mohamed Ameen

……………………………11 Azhar

……………………………11 Ameena

……………………………11 Sith Nalira + Aboobucker

………………………………..12 Rikaza

……………………………11 Alufar + Virdiya

………………………………..12 Azfa

……………………………11 Akram

……………………………11 Akmal

……………………………11 Zaneera + Saleem

……………………………….12 Zameela

……………………………….12 Zareeha

……………………………11 Raseena + Khais

……………………………….12 Rizmi Ahmed

…………………………….…12 Afza

..................................10 Ummul Haanim + Junaidcontinued on... family 35 contd

 

Make a Free Website with Yola.